Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Goed bereikbaar
  • Flexibele planning

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit drie fasen, te weten de kennismaking, de mediation en de nazorg

Fase 1: Kennismaking

Binnen een paar dagen vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dat kan in mijn kantoor. Het kan ook bij u thuis of – als het over een arbeidsconflict gaat – bij u op het werk. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vooral vrijblijvend.
Aan de orde komen kennismaking, informatie over het mediationproces en de kosten. Tijdens dit gesprek beoordelen wij samen of mediation zinvol is, bij voorbeeld in verband met specifieke omstandigheden. Als wij tot mediation overgegaan wordt de Mediationovereenkomst besproken en ondertekend door de partijen en mij. Het MfN-mediationreglement en de privacyverklaring zijn van toepassing.
De mediation kan direct aansluitend aan het kennismakingsgesprek van start gaan.

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Mediation Nico Wiggers

Fase 2: Mediation

Tijdens de mediation passeren alle zaken de revue die een mogelijke oplossing van het conflict in de weg kunnen staan. Het is mijn taak om vragen te stellen en de partijen te stimuleren om met een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Van partijen wordt verwacht dat zij constructief meedenken.
De mediation wordt afgesloten met een Vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst vermeldt de gemaakte afspraken.Komt het niet tot een Vaststellingsovereenkomst dan zal ik partijen schriftelijk of per e-mail informeren over de beëindiging van de mediation. Dit laat onverlet dat partijen gehouden zijn de tot dan gemaakte kosten – of het afgesproken tarief danwel vaste vergoeding – te betalen, conform de Mediationovereenkomst. De vertrouwelijkheid eindigt niet. Het is dus niet mogelijk om te rapporteren over het verloop van de mediation.

Fase 3: Nazorg

Na afloop van de mediation bespreek ik met partijen het verloop van de mediation.

Tot 1 jaar na afsluiten van de vaststellingsovereenkomst kunnen partijen mij om bijstand vragen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. Die bijstand is gratis. Voor service daarna wordt het gebruikelijke tarief in rekening gebracht.

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2022 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media