Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Goed bereikbaar
  • Flexibele planning

Oplossing bij arbeidsgeschillen

Een zakelijk conflict? Okay, maar “ruzie”, dat is wat anders en is niet normaal en draagt zeker niet bij aan de vreugde en voldoening dat werk zou moeten opleveren.
Met de inzet van mediation kan het conflict mogelijk worden opgelost en is samenwerking weer mogelijk.

Arbeidsconflicten zijn vaak een gevolg van een gebrek aan waardering, tijdsdruk, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en/of de organisatie, arbeidsvoorwaarden of “gewoon” miscommunicatie: elkaar niet begrijpen.
Een arbeidsconflict kan leiden tot een ziekmelding. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter adviseert men mediation toe te passen. Zowel de werkgever als werknemer en de werkgever moeten zich inzetten om hun arbeidsconflict op te lossen. Het gevolg is dan dat er een re-integratieplan kan worden opgesteld.

Exit gesprek

Maar ook als er geen oplossing mogelijk is, dan kan men met behulp van mediation afspraken maken over de wijze waarop men van elkaar afscheid neemt. Wij noemen dat dan een exit-mediation. Bij een exit-mediation komen vaak allerlei juridische en financiële aspecten aan de orde. Dit soort zaken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zodat de werknemer zijn rechten op een uitkering behoudt.
Een werknemer laat zich vaak tijdens de gehele mediation bijstaan door een juridisch adviseur van een vakbond. Maar voordat de uiteindelijke vaststellings- of beëindigingsovereenkomst wordt ondertekend kunnen partijen die altijd juridisch laten toetsen.

Sommige organisaties hebben al jaren vaste mediators, die het bedrijf goed kennen. Als MfN-registermediator ben ik daar geen voorstander van. Een goede mediator is “dom, lui en dakloos”. Dat wil zeggen: heeft geen vooroordelen of -voorinformatie, beperkt zich tot relevante aspecten en is onafhankelijk.
Vraag daarom altijd of uzelf een mediator mag aangedragen.

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2022 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media