Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Goed bereikbaar
  • Flexibele planning

Maak kennis met Wiggers Mediation

Werkt u in (de buurt van) Zevenaar en bent u daar betrokken bij een slepend arbeidsconflict? Of bent u in die regio helaas in een ingewikkelde echtscheiding terechtgekomen? Het is dan zinvol een mediator in te zetten. Met een succesvolle mediation (bemiddeling) is een gerechtelijke procedure namelijk overbodig. Mediation is derhalve een vreedzame manier om een conflict op te lossen. Wiggers Mediation zorgt door echtscheiding mediation ervoor dat de belangen van elke partij, vooral als er kinderen bij betrokken zijn, gehoord en behartigd worden. Ook als mediator bij een arbeidsconflict hanteren wij een zeer constructieve manier van werken. Lees verder om te weten wat wij voor u in of nabij Zevenaar kunnen betekenen.

Waarom is mediation beter dan een gerechtelijke procedure?

Als u zich in een moeilijk conflict bevindt, zoals een echtscheiding of een arbeidsconflict, dan is dat heel erg vervelend. Vooral wanneer u dit met de overige betrokkenen niet helemaal op blijkt te kunnen lossen. Het uiteindelijk oplossen van een geschil kan op verschillende manieren. Wellicht overweegt u een gerechtelijke procedure. Bedenk dan wel: het inhuren van advocaten zorgt er meestal voor dat een conflict extra verhevigt. Advocaten zoeken namelijk de extremen binnen een conflict op en doen alles om een zaak te winnen. Maar waar een winnaar is, is er ook altijd een verliezer. Onderlinge relaties verslechteren daardoor nog verder. Het belangrijkste verschil met mediation is daarmee meteen genoemd.

Mediation is in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure gericht op het vinden van oplossingen en compromissen. Door het voeren van uitgebreide gesprekken met alle betrokkenen wordt op constructieve wijze daaraan gewerkt. De uiteindelijke resultaten zijn dan ook acceptabel voor iedereen, zodat het conflict geen verliezers kent. Het zoeken van een compromis via Wiggers Mediation is gunstig voor de toekomstige onderlinge relaties, maar ook voor uw portemonnee. Immers, een gerechtelijke procedure is altijd duurder dan mediation, helemaal als de rechter u in het ongelijk stelt. Dus mocht u in of nabij Zevenaar een conflict hebben, maak dan gebruik van de deskundigheid van Wiggers Mediation.

Echtscheiding mediation

Wiggers Mediation hanteert een constructieve en tactvolle werkwijze, zodat wij echtscheidingen fatsoenlijk laten verlopen. Een echtscheidingsproces kent vier fasen. In de eerste fase kiest u voor elkaar, waarna in fase 2 het huwelijk helaas niet langer naar wens blijkt te werken.

De heftige beslissing om te scheiden wordt genomen. Als het te gecompliceerd is degelijke regelingen te treffen met kinderen en/of bezittingen, dan is dat het moment waarop u de bemiddeling van Wiggers Mediation kunt inschakelen. Daarmee is het van onmiskenbaar belang fase 2 zo snel mogelijk als afgerond te zien, zodat aan fase 3 kan worden begonnen. Deze bestaat uit het sluiten van compromissen en het maken van duidelijke afspraken.

Mediator Zevenaar

Tenslotte leidt dit tot fase 4, die wordt gekenmerkt door nieuwe relaties en verantwoordelijkheden. Alle regelingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naderhand wordt in de nazorgfase toegezien op een correcte uitvoering van deze overeenkomst.

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Wiggers Mediation bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten worden vaak veroorzaakt door miscommunicatie, maar ook tijdsdruk, stress of een gebrek aan waardering zijn zaken die ervoor kunnen zorgen dat onenigheden tussen werkgever en werknemer ontstaan. Wiggers Mediation is gespecialiseerd in het oplossen van deze zakelijke conflicten. Zolang de betrokkenen constructief en welwillend meewerken, geloven wij dat samenwerking in de toekomst opnieuw mogelijk is. Indien zo’n oplossing toch niet mogelijk is, dan wordt er gezocht naar rechtvaardige compromissen en afspraken tussen de betrokken partijen. Er wordt dan rekening gehouden met alle juridische en financiële aspecten die van belang zijn. Alle regelingen zullen worden vastgelegd in een eerlijke beëindigingsovereenkomst.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

Wenst u in of nabij Zevenaar bemiddeling door een mediator om een arbeidsconflict op een rechtvaardige manier op te lossen? Of bent u helaas bij een gecompliceerde echtscheiding betrokken, waarbij een professionele en neutrale mediator uitkomst moet bieden? Neem dan contact op met Wiggers Mediation. Bel 06-53384983 of mail naar info@wiggersmediation.nl. Het eerste kennismakingsgesprek bij Wiggers Mediation is geheel vrijblijvend. Daarna hoeft u niet lang te wachten om met onze mediation te beginnen. De kennismaking met Wiggers Mediation kan namelijk desgewenst al binnen enkele dagen bij u in Zevenaar plaatsvinden.

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2022 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media