Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Goed bereikbaar
  • Flexibele planning

Maak kennis met Wiggers Mediation

Woont u in of in de buurt van Wageningen en zit u helaas in een echtscheidingsprocedure? Of bent u op welke wijze dan ook betrokken bij een zakelijk conflict? Dan valt het nut van het inzetten van een mediator niet te onderschatten. Met een geslaagde mediation (bemiddeling) wordt een gerechtelijke procedure namelijk voorkomen. Dit is een veel vredigere manier om een conflict op te lossen dan voor de rechter.

Wiggers Mediation zorgt er via echtscheiding mediation voor dat de belangen van elke betrokkene, met name eventuele kinderen, gehoord en behartigd worden. Ook als mediator bij een arbeidsconflict staan wij bekend om onze constructieve werkwijze. Lees verder om te weten wat wij voor u in of nabij Wageningen kunnen betekenen.

Voorkom met mediation een gerechtelijke procedure

Het is buitengewoon vervelend als u terecht bent gekomen in een complex conflict, zoals een echtscheiding of een arbeidsconflict. Zeker als u met de andere betrokken partij(en) er niet uit blijkt te komen. Vroeg of laat moet uiteindelijk toch een oplossing gevonden worden. Dit kan op verschillende manieren. Wellicht vindt u een gerechtelijke procedure de meest voor de hand liggende. Maar let op: door het inschakelen van advocaten en een rechter verhardt menig conflict. Advocaten zoeken namelijk de uitersten binnen een conflict op; alles om het geschil te ‘winnen’. De onderlinge relaties vertroebelen daardoor nog verder. Het belangrijkste verschil met mediation is daarmee gelijk genoemd. Mediation is namelijk juist gericht op het vinden van een oplossing en een compromis.

Na uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen, moeten zij zelf voor deze oplossing kunnen kiezen. De oplossing is uiteindelijk dan ook acceptabel voor iedereen. Het zoeken van een compromis via Wiggers Mediation is niet alleen gunstig voor de toekomstige onderlinge banden, maar ook financieel kan het u aanzienlijk schelen. Een gerechtelijke procedure is zonder meer duurder dan mediation, zeker indien u uw zaak blijkt te verliezen. Dus mocht u in of nabij Wageningen een conflict hebben, maak dan gebruik van de diensten van Wiggers Mediation.

Wiggers Mediation: specialist in echtscheidingen

Met onze constructieve en tactvolle werkwijze weten wij bij Wiggers Mediation het scheiden van een echtpaar fatsoenlijk te laten verlopen. Het proces bij een echtscheiding verloopt in vier fasen. In de eerste fase kiest u beiden voor elkaar, waarna in fase 2 helaas het huwelijk niet meer blijkt te werken zoals gewenst. De heftige beslissing om te gaan scheiden wordt genomen.

Als het te ingewikkeld blijkt om regelingen te treffen (zowel met eventuele kinderen als met goederen/bezittingen), dan is dat het moment waarop Wiggers Mediation z’n intrede doet. Daarmee is het belangrijk fase 2 als afgerond te zien, zodat fase 3 kan beginnen: het maken van afspraken en compromissen.

Mediator Wageningen

Uiteindelijk moet dit leiden tot fase 4, die zich kenmerkt door nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden. Deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naderhand wordt in de nazorgfase toegezien op een correcte naleving van deze overeenkomst.

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Mediation bij arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict is meestal het gevolg van miscommunicatie, maar ook zaken als tijdsdruk, stress of een gebrek aan waardering kunnen een conflict tussen werkgever en werknemer veroorzaken. Wiggers Mediation tracht met constructieve en welwillende hulp van de betrokkenen het conflict op te lossen, zodat samenwerking weer mogelijk is. Indien zo’n oplossing onmogelijk blijkt, dan wordt er gezocht naar afspraken en compromissen tussen beide partijen, rekening houdend met alle juridische en financiële aspecten. Alle afspraken zullen vervolgens worden vastgelegd in een eerlijke beëindigingsovereenkomst.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

Heeft u in (of in de buurt van) Wageningen behoefte aan een mediator om een arbeidsconflict op een vreedzame manier op te lossen? Of bent u helaas bij een echtscheiding betrokken, die dusdanig complex is dat professionele bemiddeling gewenst is? Neem dan contact op met Wiggers Mediation. Bel 06-53384983 of stuur een e-mail naar info@wiggersmediation.nl. Wist u dat het eerste kennismakingsgesprek bij Wiggers Mediation altijd vrijblijvend is? Bovendien hoeft u niet langer dan nodig te wachten op het begin van de mediation. De kennismaking met Wiggers Mediation kan immers desgewenst al binnen een paar dagen bij u in Wageningen plaatsvinden.

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2022 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media