Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Goed bereikbaar
  • Flexibele planning

De start, intake en nazorg

Het eerste gesprek is de intake. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en is altijd gratis.
Tijdens dat gesprek geven partijen een toelichting op het gewenste resultaat, bespreken wij de procedure en de kosten.
U kunt op elk gewenst moment de mediation stoppen. Vanaf dat moment stopt ook de “bijtelling” van uren.
Indien u een afspraak ten kantore heeft gemaakt en u komt niet, dan bent u wel een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het tarief voor één uur.

Rechtsbijstandsverzekering of toevoeging met steun van de overheid

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Dan is de kans groot dat u de kosten van de mediation vergoed krijgt van de rechtsbijstandsverzekering of dat het helemaal kosteloos voor u is.

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u voor gesubsidieerde mediation

in aanmerking komt. Dit hangt af van het inkomen en het vermogen van u en uw partner. U betaalt zelf een eigen bijdrage. Om in aanmerking te kunnen komen voor de vermindering van de kosten voor mediation, moet u een toevoeging aanvragen. Wij zullen hierbij ondersteunen. Dienstverlening op basis van uurtarief of op basis van een vast bedrag

Mediation is dikwijls goedkoper dan juridische procedures. De kosten van mediation bestaan uit het honorarium van de mediator en bijkomende kosten.
Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief of op basis van een vast bedrag.
Het betalen van de rekening is onafhankelijk van het resultaat van de mediation.
Desgewenst kunnen wij ook een vaste prijsafspraak maken.

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Soms is het prettiger voor partijen om een vast bedrag af te spreken. Dat kan ook. Er is één belangrijk voorbehoud: als de mediation niet slaagt of door mij wordt gestopt wegens “geen voortgang” dan is het overeengekomen bedrag onverkort verschuldigd.

Het is gebruikelijk dat partijen de kosten van de mediation in gelijke delen voor hun rekening nemen. Het is mogelijk dat partijen hierover andere afspraken maken. U krijgt van mij een tijdverantwoording gebaseerd op registratie van werkzaamheden in eenheden van zes minuten.
Maakt u beiden gebruik van gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt geen tijdsspecificatie overgelegd.
Ook als u ervoor kiest dat u twee rekeningen wenst te ontvangen, is in de Mediationovereenkomst nadrukkelijk overeengekomen dat u beiden verantwoordelijk bent voor betaling van de gehele rekening.

Betalingsregeling

Particuliere klanten mogen facturen, afhankelijk van het bedrag, in meer gelijke maandelijkse termijnen betalen, indien zij geen mogelijkheid hebben om het factuurbedrag in éénmaal te voldoen.
Komt een betaling niet voor of op de vervaldatum binnen, of niet op binnen de afgesproken termijn, dan is wettelijke rente verschuldigd en vervalt de afspraak tot het betalen in termijnen.
Indien de mediation is geëindigd en het resultaat wordt voorgelegd aan de rechter, dient de factuur geheel te zijn voldaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2022 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media